top of page

CIVIL

INTERNACIONAL

LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

BANCA I ASSEGURANCES

 • Demandes de reclamació de quantitat i de desnonament.

 • Assessorament en matèria de contractes (arres, arrendament, etc).

 • Divorcis de mutu acord (vía judicial i notarial).

 • Demandes sobre declaracions d'incapacitació i nomenament de tutor.

 • Assessorament en matèria de testaments i herències.

 • Assessorament legal sobre assumptes  vinculats a diferents països (dins i fora de la UE): concursos de creditors, liquidació de règim econòmic  matrimonial per divorci o adjudicacions d'herències.

 • Contractes internacionals de distribució i d'agència entre d'altres.

 • Autoritzacions de residència i treball.

 • Assessorament legal en operacions de compra i venda de finques a clients estrangers.

 • Assessorament en matèria d'acomiadaments i extinció de contractes de treball.

 • Reclamacions de quantitat.

 • Reclamacions en matèria de prestacions de la Seguretat Social.

 • Assistència davant d'Inspeccions de Treball i tramitació d'Expedients de Regulació d'ocupació.

 • Assessorament en matèria de dret bancari  i  d'assegurances.

 • Reclamacions per clàusules abusives (per exemple clàusules sol) i per qualsevol altra violació de drets dels usuaris bancaris.

 • Reclamacions a entitats asseguradores.

bottom of page