top of page

Empreses

Assessorament laboral i legal a empreses.

Assistència en procesos de reestructuració dels recursos humans.

Tramitació d'Expedients de Regulació d'Ocupació.

Assistència davant Inspeccions de Treball.

Assessorament en tot tipus d'acomiadaments a treballadors i d'expedients sancionadors.

Assistència i defensa en judici.

Treballadors

Consultes relatives a la conciliació de la vida laboral i familiar.

Assistència a la dona treballadora.

Assistència i defensa davant d'acomiadaments o de qualsevol  extinció de contractes de treball.

Reclamacions de salaris pendents de pagament.

Assessorament en relació a les opcions de jubilació.

Demandes contra l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

bottom of page